SOMA-toiminnan tavoitteet

 

Toiminnan päätavoitteena on ennaltaehkäistä ja vähentää asunnottomuutta erityistä tukea tarvitsevien jälkihuollon ulkopuolella olevien lastensuojelutaustaisten 18-29 -vuotiaiden nuorten aikuisten keskuudessa Kuopion alueella.

 

  • Helpottaa nuorelle kuuluvien ja nuoren tarvitsemien palveluiden tai muiden tukitahojen saavutettavuutta
  • Helpottaa nuoren asunnonhakuprosessia
  • Vahvistaa nuoren arkisia taitoja
  • Vahvistaa nuoren arjessa pärjäämisen ja selviytymisen tunnetta
  • Lisätä mielekästä ja piristävää tekemistä arkeen

 

Apua ja tukea nuoren arkeen yksilöllisellä tuella ja vertaisryhmätoiminnalla

 

Apua ja tukea arkeen yksilöllisellä tuella ja vertaisryhmätoiminnalla

Vuodesta 2016 alkaen

 

SOMA-toimintaa toteutetaan Kuopion ja Joensuun alueilla. Toimintaa rahoittaa sosiaali- ja terveysministeriö Veikkauksen tuotoista. 

 

SOMA-toiminta on jatkoa Kuopion seudun Nuorisoasunnot ry:n ja Joensuun seudun nuorisoasuntoyhdistys ry:n vuosina 2016-2019 yhteistyössä toteutetusta SOMA-hankkeesta. Hanke oli osa valtakunnallista Asunnottomuuden ennaltaehkäisyn toimenpideohjelmaa 2016-2019.

 

Hankkeessa kehitettiin järjestölähtöinen toimintamalli, jolla tuetaan 18-29 -vuotiaiden lastensuojelutaustaisten nuorten aikuisten arkista toimintakykyä. Toimintaa kehitettiin erityisesti asumisen onnistumisen tueksi ja asunnottomuuden ennaltaehkäisemiseksi.